Gmina krzywcza

Gminne Obchody 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – podsumowanie

3 maja br. w Babicach odbyły się Gminne Obchody 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizatorem tego wydarzenia byli: Wójt Gminy Krzywcza, Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Babicach oraz Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Babicach.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym w Babicach koncelebrowaną przez księdza Pawła Dziob- wikariusza Parafii Babice oraz ks. Grzegorza Hanus – wikariusza Parafii Krzywcza. Mszę Świętą swoją obecnością uświetniły poczty sztandarowe: ze szkół podstawowych w Bachowie, w Babicach, w Krzywczy, z OSP Babice oraz z Akcji Katolickiej z Babic. Przed rozpoczęciem nabożeństwa chór „Gloria” z Babic wykonał koncert okolicznościowych pieśni w kościele. W oprawę Mszy Świętej włączyła się także młodzież z babickiej szkoły.

Dalsza część obchodów została zorganizowana w Szkole Podstawowej w Babicach. Po odśpiewaniu hymnu państwowego drugą część uroczystości rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach – p. Małgorzata Chruścicka, a następnie głos zabrał Wójt Gminy Krzywcza – p. Wacław Pawłowski, który przywitał wszystkich, w tym też zaproszonych gości. Uczestnicy spotkania obejrzeli program artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Babicach, w tym wysłuchali też koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru szkolnego „Pelikano”.

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście, w tym radny powiatowy – p. Piotr Pękalski, wójt Gminy Krzywcza – p. Wacław Pawłowski wraz ze swoim zastępcą – p. Wojciechem Sobol, przewodniczący Rady Gminy Krzywcza – p. Zygmunt Sobol wraz z radnymi, sołtysi z gminy Krzywcza oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach – p. Halina Piela – Sobol.
Fot. P. Haszczyn, M. Chruścicki

Skip to content