Gmina krzywcza

RYNEK PRACY – POMOC DLA UKRAINY

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił wortal publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy:

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:
– rynek pracy w Polsce,
– pomoc w innych obszarach,
– rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej.

Skip to content