Gmina krzywcza

KOMUNIKAT W SPRAWIE UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Wszystkich z Państwa, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, prosimy o przekazanie do Urzędu Gminy informacji o tym fakcie z podaniem liczby osób.

Powyższe informacje są zbierane w celach związanych z koniecznością oszacowania wielkości pomocy.

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerami 16671-14-86, 16671-13-95 wewn. 27 i 28 lub 16672-74-30, lub osobiste w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz w pokojach nr 7 i 13 Urzędu Gminy Krzywcza.


Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

Skip to content