Gmina krzywcza

Informacja

Szanowni Państwo Mieszkańcy Powiatu Przemyskiego

Starosta Przemyski we współpracy z Wojewodą Podkarpackim, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, Wójtami Gmin w powiecie oraz organizacjami pozarządowymi realizuje wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Na terenie powiatu

w Gminie Medyka znajduje się punkt recepcyjny, w którym uchodźcy przekraczający granicę dostają pierwsze zaopatrzenie socjalno – medyczne, prawne oraz wyżywienie. Następnie zorganizowanym transportem są przewożeni do wyznaczonych przez Wojewodę miejsc zakwaterowania. Powiat Przemyski zabezpiecza logistykę transportu, pomoc psychologiczną, tłumaczy oraz na bieżąco przekazuje pomoc materialną w postaci środków higieny osobistej, środków żywności.

 Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom za okazane serce
i nieocenioną pomoc w przekazywaniu wsparcia. Jednocześnie pragniemy zwrócić szczególną uwagę, że Województwo Podkarpackie,  w tym Powiat Przemyski pełni rolę recepcyjną co oznacza, że uchodźcy otrzymują u nas pierwszą niezbędną pomoc
a następnie są kierowani do ośrodków wyznaczonych przez Rząd Polski. W tej sprawie ściśle współpracujemy i wykonujemy polecenia Wojewody Podkarpackiego według przyjętego schematu działania.

W związku z powyższym apelujemy do wszystkich Mieszkańców Powiatu, aby rozważnie podejmowali decyzje dotyczące przyjęcia uchodźców do swoich prywatnych mieszkań. Bardzo ważne jest aby uchodźcy otrzymali pełną pomoc w tym przede wszystkim legalizację pobytu a nie tylko tymczasowe zakwaterowania.

Poniżej zamieszczamy numery telefonów oraz adresy stron internetowych pod którymi można uzyskać informację na temat przyjęcia i pomocy dla uchodźców.  

Infolinie dla cudzoziemców: 800 – 100 – 990

https://pomagamukrainie.gov.pl/

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Skip to content