Gmina krzywcza

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Przemyślu zwraca się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu i pomoc w rozpropagowaniu zaproszenia, zachęcającego dzieci rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS ze szkół podstawowych z terenów wiejskich do uczestnictwa w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy ”, polegającym na promowaniu wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego a także na popularyzacji wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat poprzez wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3 w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez KRUS  sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klasy 0-VIII w dwóch kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl

Skip to content