Gmina krzywcza

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 8 lutego 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza: Referent ds. przygotowania i nadzoru inwestycji w Referacie Społeczno- Gospodarczym i Inwestycji Urzędu Gminy Krzywcza

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 8 lutego 2022 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krzywcza:
Referent ds. przygotowania i nadzoru inwestycji w Referacie Społeczno- Gospodarczym i Inwestycji Urzędu Gminy Krzywcza
Termin składania wymaganych dokumentów upływa z dniem:
28.02.2022 r. do godz. 15:00.

Szczegóły publikujemy w BIP: https://www.bip.ugkrzywcza.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-75-4471

Skip to content