Gmina krzywcza

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na sołtysa oraz kandydatów na członków komisji wyborczej w przedterminowym wyborze sołtysa wsi Wola Krzywiecka zarządzonym na dzień 20 lutego 2022 roku

Skip to content