Gmina krzywcza

Doposażenie jednostek OSP z Gminy Krzywcza

Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzywcza (OSP Krzywcza, OSP Ruszelczyce, OSP Bachów i OSP Babice) otrzymały dofinansowanie w wysokości 5 500,00 zł  ramach realizacji zadania publicznego „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie.

Dwóch pracowników Urzędu Gminy Krzywcza; Agata Wiśniowska i Robert Sobol zaangażowało się w pomoc dla powyższych jednostek OSP celem pozyskania przez nie wspomnianego dofinansowania. Pracownicy Urzędu Gminy Krzywcza przygotowali wnioski o dofinansowanie, sprawozdania finansowe, a także pomogli w dokonaniu zakupów.

W ramach dofinansowania poszczególne jednostki OSP zakupiły następujący sprzęt:

  1. OSP Bachów: piłę do cięcia stali i betonu z tarczami oraz prądownicę typu turbo,
  2. OSP Krzywcza: pompę zatapialną, drabinę nasadkową z metalu lekkiego (część dolna i górna) oraz przedłużacz bębnowy,
  3. OSP Babice: aparat powietrzny oraz 2 sztuki sygnalizatorów bezruchu,
  4. OSP Ruszelczyce: 2 sztuki radiotelefonów Motorola i 2 sztuki sygnalizatorów bezruchu.

W dniu 11.01.2022 r. nastąpiło uroczyste wręczenie zakupionych sprzętów przez Wójta Gminy Krzywcza – p. Wacława Pawłowskiego oraz pracowników UG Krzywcza; Agatę Wiśniowską i Roberta Sobola.

Mamy nadzieję, że pozyskany sprzęt ułatwi  naszym strażakom ich trudną pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Skip to content