Zaproszenie na spotkanie
3 grudnia 2019

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące projektu: Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” dla mieszkańców którzy złożyli deklaracje przystąpienia do projektu w 2016 r.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 1600
w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Krzywczy.

Na spotkaniu zostaną omówione szczegółowe warunki przyznania dofinansowania.

Ponadto informuje się, że projekt umowy zawieranej z mieszkańcem będzie dostępny na stronie internetowej www.krzywcza.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krzywczy pod nr telefonu 16 671 14 86 wew. 31 pok. Nr 5.

Wacław Pawłowski
Wójt Gminy Krzywcza

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00