Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne
8 lipca 2014

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie biura LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” w Winne Podbukowina 37 w dniu 18 lipca br o godz. 16:00.
 

Na spotkaniu będzie omawiany – Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne realizowany przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu,  Fundację Generator Inspiracji, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

 

W ramach programu wspierane będą projekty, które realizują zadania pożytku publicznego. Jest on prowadzony z myślą o młodych organizacjach pozarządowych, grupach nieformalnych oraz grupach samopomocowych, które podejmują wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała.

Celem głównym Konkursu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Konkursu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Projekty można realizować w okresie od 1 września do 15 grudnia 2014 r. Okres realizacji projektu może być krótszy niż podane daty graniczne. Projekt nie może trwać jednak krócej niż 30 dni, a dłużej niż 90 dni.

 

Kwota mikrodotacji wynosi od 2 000,00zł do 5 000,00zł

 

Dotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji projektu skierowanego do mieszkańców województwa podkarpackiego lub organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa podkarpackiego.

 

Więcej informacji o programie w załączonym regulaminie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny z biurem LGD pod nr tel. 795 577 344 lub 668 915 816 do dnia 16 lipca br.

 

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00