Zapraszamy mieszkańców Gminy Krzywcza do udziału w bezpłatnym projekcie „Wirtualne okno na świat mieszkańców Gminy Krzywcza”
4 marca 2019

W ramach projektu realizowane będą 3 modułu szkoleniowe:

  • Rodzic w Internecie,
  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działam w sieciach społecznościowych.

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany jest do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka
w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych
i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom.

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Z kolei moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00