Zapraszamy do udziału w Kweście na renowację zabytków krzywieckiego cmentarza
31 października 2018

W dniu 1 listopada 2018 roku w godzinach od 9.00 do 16.00 na Cmentarzu Komunalnym w Krzywczy zostanie zorganizowana już po raz szósty kwesta na renowację zabytków krzywieckiego cmentarza.

W tegorocznej „Kweście 2018” biorą udział:
• Wójt, Radni i sołtysi Gminy Krzywcza
• Uczniowie Zespołu Szkół w Krzywczy
• Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Ruszelczyc i Krzywczy

  • społecznicy.

Organizatorami Kwesty są: Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu Rynek 5 w Przemyślu, Gmina Krzywcza i Portal internetowy Krzywcza Trzy kultury.

W 2017 roku , w trakcie prac konserwatorskich, na krzywieckim cmentarzu odnaleziono i odkopano części nagrobka dotychczas przysypane ziemią. Jak głosi inskrypcja – to nagrobek Brygidy ze Schmiedttów Leimsner , urodzonej 9 października 1782 roku, a zmarłej 22 grudnia 1833 roku. Brygida była żoną Benedykta Leimsnera, dzierżawcy majątku krzywieckiego od Teofili z d. Pawlikowskiej i jej męża Kazimierza Starzeńskiego. Benedykt Leimsner był bogatym kupcem, pochodzącym prawdopodobnie z Jarosławia. Ozdobą nagrobka jest niewątpliwie płaskorzeźba anioła. Po wnikliwszej analizie można zauważyć, że jest to podobizna Tanatosa, który w mitologii greckiej uosabia boga śmierci. W sztuce Tanatos przedstawiany jest jako młodzieniec z czarnymi skrzydłami ze zgaszoną i odwróconą pochodnią w jednej ręce, a wieńcem w drugiej. Płaskorzeźb tego typu jest zaledwie kilka w Polsce.

W bieżącym roku Wójt Gminy Krzywcza złożył wniosek o wpisanie m.in. powyższego nagrobka do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. Naszym zamiarem jest jego odrestaurowanie.

W 2013 r. pod patronatem Honorowym Wójta Gminy Krzywcza i Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu po raz pierwszy zorganizowano zbiórkę publiczną przed Cmentarzem Komunalnym w Krzywczy. Wyremontowano wówczas grobowiec Joczów i Bocheńskich a ze środków własnych Towarzystwa ustawiono tablice informacyjną przy tym grobowcu.
Dzięki hojności mieszkańców Krzywczy i zebranym środkom („Kwesta 2015” -2 805,15 zł, „Kwesta 2016”- 3 374,78 zł; „Kwesta 2017”- 3 465,15 zł;) oraz dotacjom w 2017: Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 15 000 zł oraz Gminy Krzywcza – 3000 zł, jak i środkom własnym Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w kwocie 2 325, 84 zł przeprowadzono I etap konserwacji grobowca hr. Dembińskiej (właścicielki Ruszelczyc), zakupiono kamień i wykonano projekt drugiej części grobowca.
W 2018 r. została wyrzeźbiona i ustawiona górna część grobowca hr. Dembinskiej i dokonano jego odbioru konserwatorskiego. Ten II etap prac rekonstrukcyjnych nagrobka wykonano dzięki dotacjom: Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (5000 zł) i Gminy Krzywcza (3000 zł) oraz środkom własnym Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w kwocie 900 zł.
Ogólny koszt prac konserwatorsko- rekonstrukcyjnych nagrobka to 38 870,92 zł.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00