Zakupiono ludowe stroje rzeszowskie dla dziecięco – młodzieżowych grup tanecznych z Gminy Krzywcza
26 października 2021

Gmina Krzywcza zrealizowała grant „Zakup tradycyjnych strojów ludowych rzeszowskich dla grup tanecznych z Gminy Krzywcza” w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko – Dynowskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

W ramach grantu zakupiono 20 kompletów strojów ludowych rzeszowskich, w tym 10 kompletów dziewczęcych (bluzka, spódnica, gorset, zapaska, buty, korale, wianek) i 10 kompletów chłopięcych (spodnie, kamizela, koszula, buty, kapelusz).

Łączny koszt zakupu to kwota 32 000,00 zł, z czego dofinansowanie w ramach grantu stanowiło kwotę 19828,00 zł, zaś wkład własny grantobiorcy 12 172,00 zł.

Wójt Gminy Krzywcza – p. Wacław Pawłowski wraz z p. Agatą Wiśniowską – pracownikiem Urzędu Gminy Krzywcza przekazali pozyskane stroje do dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Krzywcza, przy których działają grupy taneczne: do Zespołu Szkół w Krzywczy oraz do Szkoły Podstawowej w Babicach. Każda ze wspomnianych placówek oświatowych otrzymała 10 kompletów tradycyjnych strojów ludowych rzeszowskich (5 kompletów dziewczęcych i 5 kompletów chłopięcych.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00