Wręczenie tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych z OSP Krzywcza, OSP Ruszelczyce i OSP Skopów
5 października 2020

Wójt Gminy Krzywcza – p. Wacław Pawłowski przekazał tradycyjne wyposażenie bożogrobowe jednostkom OSP z Krzywczy, Ruszelczyc i Skopowa.

Grant „Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli  dla straży bożogrobowych” został zrealizowany w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko – Dynowskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt ma na celu wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego poprzez zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych.

Wniosek przygotowany przez Urząd Gminy Krzywcza został złożony przez OSP Krzywcza z przeznaczeniem wyposażenia dla jednostek OSP z 3 miejscowości: Krzywcza, Ruszelczyce i Skopów.

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 20 449,00 zł. Jednostki OSP z Krzywczy, Ruszelczyc i Skopowa dziękują Wójtowi Gminy Krzywcza – p. Wacławowi Pawłowskiemu za życzliwość, przychylność i pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00