URZĄD GMINY KRZYWCZA ZAŁATWIA SPRAWY WYŁĄCZNIE MAILOWO I TELEFONICZNIE
15 marca 2020

Od dnia 16 marca 2020 r., do odwołania Urząd Gminy w Krzywczy załatwia sprawy wyłącznie mailowo i telefonicznie. Ważne sprawy, które wymagają bezpośredniego kontaktu załatwiane są po uprzednim uzgodnieniu z pracownikiem gminy.

Wójt 695 682 564  
Za-ca wójta, sekretarz 606 734 447  
Kierownik GOPS 16 671 13 90  
Zarządzanie kryzysowe 16 672 74 30  
Telefony stacjonarne UG: 16 671 14 86  
  16 671 14 84  
  16 671 13 95  
E-mail: sekretariat@krzywcza.pl
Tel. wewnętrzne:    
  • Skarbnik
– 33
  • Kier. Ref. Społeczno-Gospodarczego
    i Ochrony Środowiska

– 31
  • Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
– 42
  • Kierownik USC
– 43

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00