Startuje Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny
15 stycznia 2021

Startuje Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe wraz z partnerami (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, uczelnie, biblioteki, GOPS-y, MOPS-y oraz firmy prywatne) mogą ubiegać się o doflnansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

1. Ochrona praw człowieka.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej
i przeciwdziałanie wykluczeniu.

3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania
obywatelskiego na poziomie lokalnym.

4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zaprasza się wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję onIine otwierającą Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 roku!

Dodatkowe informacje:
Rusza rejestracja na konferencję otwierającą Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny (aktywniobywatele-regionalny.org.pl)

Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00