Realizacja mikrograntu pn. „Książkowe mole na tropach spółdzielni socjalnej”
26 kwietnia 2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy otrzymała dofinansowanie w wysokości 6 000,00 zł na realizację mikrograntu pn. „Książkowe mole na tropach spółdzielni socjalnej” w ramach projektu „NAVIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”. Mikrogrant ten jest realizowany od kwietnia do czerwca 2019 roku.

Celem głównym projektu jest zapoznanie jego uczestników z aktywnością i działalnością podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych w Polsce. Zaplanowane są następujące działania:

– konkurs czytelniczy najaktywniejszego czytelnika GBP w Krzywczy,

– spotkania warsztatowe dot. funkcjonowania spółdzielni socjalnych w Polsce,

– wyjazd edukacyjny do podmiotów ekonomii społecznej.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00