Prośba
8 listopada 2019

Ankietę kierujemy do mieszkańców gminy Krzywcza.
Celem prowadzonego badania jest zebranie opinii związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 LGD „Pogórze Przemysko -Dynowskie”.
Ankieta jest anonimowa.
Wyniki badań posłużą do oceny efektywności wdrażania w/w strategii i są niezbędne aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.
Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej lub wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Gminy Krzywcza lub Biura Lokalnej Grupy działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” za pośrednictwem e-mail, pocztą tradycyjną lub osobiście.
Badanie za rok 2019 prowadzone będzie od 04.11.2019 r. do 15.01.2020.

Ankieta dostępna on line: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr-wLICzB8YM7BvjPZGnnMahVhZ2etd1K5NZQ975OllAQblw/viewform?fbclid=IwAR3UY6wxk3KZn9z7aE58hUrXALPHn4unfWj8_wD7BLUGWgJqcC944Dgvtyw

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00