Prośba o ograniczenie bezpośredniego załatwiania spraw w urzędzie
16 października 2020

W związku z zaostrzeniem sytuacji pandemicznej związanej z COVID-19 na terenie kraju oraz zaliczenie powiatu przemyskiego do „czerwonej strefy” prosimy o ograniczenie bezpośredniego załatwiania spraw w urzędzie.
Sprawy które nie wymagają bezpośredniej wizyty w Urzędzie Gminy proszę załatwiać telefonicznie, pocztą tradycyjna lub elektroniczną oraz za pomocą ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej służącej do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej.
W razie potrzeby bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego: zakrywania ust i nosa, po wejściu do urzędu należy zdezynfekować dłonie oraz wykonywać polecenia pracownika Biura Obsługi Mieszkańca.
Przed przyjściem do Urzędu zalecany jest kontakt telefoniczny z pracownikiem załatwiającym daną sprawę w celu umówienia się na konkretną godzinę.
Ograniczenie ilości osób przebywających na małej powierzchni w zamkniętych pomieszczeniach wynika z zaleceń władz sanitarnych oraz troski o zdrowie mieszkańców i pracowników.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00