Projekt pn.: „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”
29 października 2019

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Krzywcza będzie realizować projekt w partnerstwie z Gminą Dubiecko, która jest liderem projektu oraz partnerami: Gminą Miejską Dynów i Gminą Bircza.

Wartość projektu ogółem – 11 972 635,89 zł

Dofinansowanie – 9 318 076,45 zł

W ramach projektu zamontowanych zostanie: 113 instalacji OZE w tym: w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych, na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 47 szt., w postaci instalacji kolektorów solarnych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 66 szt.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w gminie poprzez ograniczenie emisji CO2, zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, a także zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z odnawialnych źródeł energii poprzez montaż zestawów urządzeń.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00