Program „Moja Woda” – informacje
14 kwietnia 2021

Szanowni państwo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie rozpoczął ponowny nabór wniosków o dofinansowanie w programie MOJA WODA

Program ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy w Polsce poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie posesji przy budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych oraz roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono- niebieskiej infrastruktury.

Program jest realizowany w latach 2020–2024, przy czym:

  • zawieranie umów z beneficjentem końcowym realizowane będą do 30.06.2024
    • środki wydatkowane przez WFOŚiGW będą do 31.12.2024 r.

Koszty kwalifikowane:

To te, dzięki którym wody opadowe zostaną zatrzymane w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem czyli zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
    • instalacja rozsączająca;
    • zbiornik retencyjny nadziemny lub podziemny  o pojemności min 2 metrów sześciennych (2000 litrów);
    • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/wymagana-dokumentacja-1

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Dubiecku podjęła współpracę z Firmą realizującą powyższe inwestycje. Informację na ten temat można uzyskać pod nr telefonu 574 680 950 lub na stronie internetowej:

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00