Powstał e-book o chórach, KGW, OSP i stowarzyszeniach z Gminy Krzywcza
3 września 2020

Gminna

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywczy otrzymała dofinansowanie w kwocie 6000 zł w ramach  Projektu „NAWIGATOR II – PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora Ekonomii społecznej w regionie, na realizację  mikrograntu pn. ” Wirtualna podróż do podmiotów ekonomii społecznej w Gminie Krzywcza”. 

W ramach mikrograntu zostały zorganizowane m.in. warsztaty on – line dla dzieci i młodzieży efektem których jest powstanie książki elektronicznej (e-booka) pn. „Podmioty ekonomii społecznej w Gminie Krzywcza”. Uczestnicy projektu opisali historię i działalność chórów, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych i stowarzyszeń działających na terenie Gminy Krzywcza.

Zapraszamy do lektury e- booka:

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00