Podsumowanie VII kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków
5 listopada 2019

Już po raz siódmy kwestowaliśmy 1 listopada na rzecz zabytkowych nagrobków na krzywieckiej nekropolii. W tym roku zbieraliśmy fundusze na na renowację nagrobka Jadzi Starzeńskiej i Adama Starzeńskiego z 2 połowy XIX wieku.
PADŁ REKORD!!!Zebraliśmy 4764 zł.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Organizatorem tegorocznej kwesty było Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu we współpracy z Urzędem Gminy Krzywcza. Patronat medialny nad kwestą sprawował portal Krzywcza Trzy Kultury.
Koordynatorem kwesty była p. Agata Wiśniowska.

W tym miejscu w sposób szczególny dziękujemy wszystkim kwestującym:
-P. Wacławowi Pawłowskiemu Wójtowi Gminy Krzywcza,
– p. Elżbiecie Urban – dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzywczy,
– p. Kazimierzowi Kurasz – wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Krzywcza,
– p. Wiesławie Zatwardnickiej – radnej Gminy Krzywcza,
– p. Marii Pawłowskiej – radnej Gminy Krzywcza oraz sołtys Reczpola,
– p. Elżbiecie Sitnik – sołtys wsi Średnia,
– p. Agnieszce Popowicz – nauczyciel ZS Krzywcza,
– p. Ewie Korytko – nauczyciel ZS Krzywcza,
– p. Marcie Bucik – nauczyciel ZS Krzywcza,
– p. Józefie Fedyk – nauczyciel ZS Krzywcza,
– p. Jolancie Zawada – prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy razem w Ruszelczycach” i pracownik UG Krzywcza,
– p. Katarzynie Legenc – pracownikowi UG Krzywcza,
– p. Barbarie Stodolak – emerytowana dyrektor SP Krzywcza,
– p. Aurelii Kocyło – emerytowany nauczyciel SP Krzywcza,
– p. Kazimierze Kwaśnej – pracownik UG Krzywcza oraz członek KGW Wola Krzywiecka,
– p. Piotrowi Gierula – radny Gminy Krzywcza,
– p. Pawłowi Łozińskiemu – sołtysowi Chyrzyny,
– p. Markowi Chomka – naczelnikowi OSP Krzywcza,
– p. Robertowi Sobol – członkowi OSP Krzywcza i pracownikowi UG Krzywcza
oraz uczniom ZS Krzywcza: Amelii Sobol, Aleksandrze Śliwiak, Martynie Bińko, Emilii Łozińskiej, Emilii Bukowskiej, Magdalenie Pawłowskiej, Witoldowi Wolańskiemu, Kacprowi Mazur, Antoniemu Wanat, Rafałowi Król.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00