Podsumowanie VI kwesty na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Krzywczy!
5 listopada 2018

1 listopada 2018 roku, już po raz szósty, kwestę na renowację zabytkowych nagrobków na krzywieckim cmentarzu.

W tym roku w godzinach od 9.00 do godz. 16.00 kwestowali samorządowcy: Wójt Gminy Krzywcza, radni, sołtysi, pracownicy UG Krzywcza, społecznicy: członkowie stowarzyszeń, strażacy OSP Krzywcza i OSP Ruszelczyce, uczniowie z Zespołu Szkół w Krzywczy i Szkoły Podstawowej w Ruszelczycach.

Łącznie udało uzbierać się kwotę 4 059,00 zł (słownie cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Wszystkim osobom, które włączyły się w organizację tegorocznej kwesty,, osobom kwestującym oraz darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację nagrobku Brygidy ze Schmiedttów Leimsner z 1833 roku.

Organizatorami tegorocznej kwesty byli: Gmina Krzywcza, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz portal internetowy Krzywcza Trzy Kultury.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00