Perfekcja w każdym calu
1 września 2010

Gmina Krzywcza informuje, że w okresie od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 2012r. realizuje projekt pod nazwą „PERFEKCJA W KAŻDYM CALU” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre zarządzanie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

 

Projekt skierowany jest do 20 pracowników samorządowych Urzędu Gminy Krzywcza.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi poprzez zwiększenie kompetencji urzędników samorządowych Gminy Krzywcza w kluczowych obszarach wpływających na efektywność pracy Urzędu.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

 1. Zorganizowanie i sfinansowanie szkoleń ogólnych i specjalistycznych w zakresie:
 1. Stosowania kodeksu postępowania administracyjnego
 2. Zasad tworzenia aktów prawa miejscowego
 3. Etykiety zawodowej pracowników administracji publicznej
 4. Instrukcji kancelaryjnej oraz zasad redagowania pism urzędowych
 5. Zarządzania rozwojem gminy
 6. Współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
 7. Przygotowania dokumentacji do elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt
 8. Prawa zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego
 9. Obsługi trudnego klienta w urzędzie
 10. Ochrony danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego

 

 1. Zorganizowanie i sfinansowanie kursu komputerowego zakończonego uzyskaniem Certyfikatu ECDL

 

III. Zorganizowanie i sfinansowanie studiów podyplomowych na następujących kierunkach:

 • Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania – 2 osoby
 • Administracja publiczna – 2 osoby; ü Zarządzanie zasobami ludzkimi – 1 osoba;
 • Zarządzanie projektami – 1 osoba.

 

 1. Utworzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) w Urzędzie.

 

Projekt pt. „PERFEKCJA W KAŻDYM CALU” nr POKL.05.02.01-00-177/09

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Krzywczainformuje, że w ramach realizowanego projektu PERFEKCJA W KAŻDYM CALUwspółfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre zarządzanie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej oraz środków Unii Europejskiej organizuje kurs komputerowy ECDL CORE dla 15 pracowników Urzędu Gminy w Krzywczy

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00