Oświadczenie
31 lipca 2020

Krzywcza, dnia 31.07.2020 r.

Oświadczenie

W związku z audycją telewizyjną Alarm, wyemitowaną w dniu 28.07.2020 o godz. 20:10 w programie TVP1 oświadczam, że:

Fragmenty moich wypowiedzi zamieszczone w powyższym materiale zostały wyrwane z kontekstu. Komentarze prowadzącego program, będące jego autorskimi sformułowaniami, wypaczają sens całej mojej wypowiedzi. W całym swoim wystąpieniu nie sformułowałem żadnego zdania, ani nie zasugerowałem niczego co dawałoby podstawę wkładania w moje usta słów, które zostały wypowiedziane przez prowadzącego program „zapewnia też, że mieszkańcy dostaną nowy most”. Jestem realistą, i taka obietnica nie padła nigdy z moich ust, ponieważ inwestycja pt. „nowy most” zdecydowanie przekracza możliwości finansowe naszej gminy, nawet przy założeniu dofinansowania z zewnątrz. Jestem zbulwersowany komentarzem prowadzącego program na temat „mojej”  „szumnej obietnicy”, ponieważ teorię o budowie mostu sam stworzył i sam ją skomentował.

W końcowym fragmencie Alarmu prowadzący program zmienił zdanie co do mostu i zapowiedział „no i w końcu jest, z ust wójta wreszcie pada deklaracja na którą czekali mieszkańcy Bachowa, będzie nowa kładka dla samochodów”. Fragment mojej wypowiedzi załączonej na końcu programu „zrobię wszystko i jak będzie wykonana to panią redaktor zaproszę na odbiór” nie odnosił się do budowy mostu czy kładki, ale do możliwości remontu i przystosowania istniejącej, pod warunkiem pozytywnego wyniku ekspertyzy, która została już zlecona.

Dziwna jest też końcowa zapowiedź prowadzącego program „Panie wójcie, oby to nie były czcze obietnice, bo przyjedziemy i sprawdzimy jak idzie budowa”. Wygląda na to, że prowadzący program wymyślili własną koncepcję „załatwienia” problemu w Bachowie i sami przyjadą siebie sprawdzić. Moje wypowiedzi zostały tak zmanipulowane, aby potwierdzały założoną przez redakcję TVP1 tezę.

Wójt Gminy Krzywcza

Wacław Pawłowski

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00