Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 8 stycznia 2020 r. o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza Gminy Krzywcza
9 stycznia 2020

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY KRZYWCZA
z dnia 8 stycznia 2020 r.
o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze sekretarza Gminy Krzywcza

 

Termin składania wymaganych dokumentów
upływa z dniem: 21.01.2020 r. do godz. 15:00.

SZCZEGÓŁY PRZEDSTAWIAMY [TUTAJ]

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00