Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice – Etap I"
22 lipca 2014

Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice – Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 321 „Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00