Ogłoszenie o naborze uzupełniającym do udziału w projekcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza”
10 czerwca 2021

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że został ogłoszony nabór uzupełniający do udziału w projekcie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania deklaracji uczestnictwa mieszkańców
z miejscowości: Reczpol, Kupna, Chyrzyna.

Dodatkowy nabór trwa od 10 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Pękalska tel. 16 671 14 86 wew. 31

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00