Ogłoszenie
27 maja 2020

OGŁOSZENIE

       Wójt Gminy Krzywcza informuje osoby, które złożyły deklaracje w naborze uzupełniającym do projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE RPO WP na lata 2014-2020, że w dniu 29 maja 2020 r. (piątek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Krzywcza odbędzie się losowanie ustalające kolejność na liście rezerwowej. Losowaniu podlegają lokalizacje, które ze względu na ilość przyznanych punktów, nie zostały w sposób bezpośredni zakwalifikowane do listy podstawowej.

       Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemiologicznym (COVID 19), losowanie będzie transmitowane online pod dostępnym linkiem https://crv.pl/transmisje/transmisja091.php w terminie wskazanym powyżej.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00