Niepowodzeniem zakończyły się prawie trzyletnie starania o gazyfikację Gminy Krzywcza
15 czerwca 2020

Prawie trzy lata trwały rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa sp z o. o., związane z gazyfikacją Gminy Krzywcza. Po drodze zmieniały się koncepcje i podejście do problemu.
Generalnie, prawo energetyczne, którym musi kierować się Spółka przy budowie gazociągu mówi o technicznych i ekonomicznych warunkach wykonania instalacji.
W sytuacji naszej Gminy warunki techniczne były do spełnienia, gorzej z ekonomicznymi. Chodzi o współczynnik kosztów budowy gazociągu (czyli jego długości) do potencjalnej ilości sprzedawanego gazu. Prowadzone były dwa etapy ankietowania, które miały być wstępem do rozeznania zapotrzebowania na gaz. We wstępnej fazie odpadła koncepcja gazyfikacji całej Gminy, ponieważ z powodu dużych odległości między miejscowościami oraz potrzeby zwiększenia przekroju rur zasilających z kierunku Dubiecka, przelicznik ekonomiczny odbiegał bardzo daleko od potrzebnego do osiągnięcia. Później podjęto próbę przeliczenia efektywności ekonomicznej dla miejscowości położonych przy drodze wojewódzkiej, z założeniem, że jeżeli uda się wybudować sieć gazową w tych miejscowościach, to wtedy do istniejącej będzie łatwiej przeliczyć efektywność dla pozostałych miejscowości. Niestety, wynik analizy ankiet przeprowadzonych w miejscowościach Babice, Ruszelczyce i Krzywcza nie pozwolił nawet na zbliżenie się do potrzebnego wskaźnika. Cień nadziei pozostawał po analizie ankiet samych Babic. Padła propozycja, aby spróbować podłączyć najpierw Babice, które osiągnęły najwyższy wskaźnik (najwięcej gospodarstw było zainteresowanych korzystaniem z gazu), a w następnych etapach kolejno przyłączać poszczególne miejscowości. Niestety i ta koncepcja w ostateczności nie osiągnęła wymaganych wskaźników.
Pozostaje nam wierzyć, że z czasem zmieni się sytuacja na rynku dystrybucji gazu i łatwiej będzie znaleźć zainteresowanego do budowy sieci na terenie naszej Gminy.

W załączeniu przedstawiam ostateczne wystąpienie Polskiej Spółki Gazownictwa sp z o. o.

Z poważaniem

Wójt
(-) Wacław Pawłowski

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00