Informacja w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza”, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
8 czerwca 2021

Szanowni Państwo!

W związku realizacją projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza”, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, informujemy, że w dniu 21.05.2021r. została podpisana umowa z wybranym wykonawcą w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej i instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie „zaprojektuj wybuduj”.

Umowa została podpisana z Panem Przemysławem Gruszką prowadzącym firmę pod nazwą: EKOFIRMA Przemysław Gruszka z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wybrany Wykonawca będzie kontaktował się z każdym mieszkańcem w celu umówienia się na wizję lokalną, mającą na celu dopracowanie szczegółów.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00