INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSÓW
28 stycznia 2019

1. Na mocy uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Krzywcza z dnia 18 stycznia 2019 r. zarządzono wybory sołtysów we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Krzywcza. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 24 lutego 2019 r.

2. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutami sołeckimi uchwalonymi na mocy Uchwały Nr 34/III/2002 Rady Gminy Krzywcza z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Krzywcza (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2003 r. Nr 10, poz. 213). 

Kalendarz wyborczy 

1) do 21 stycznia 2019 r. 
– Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o dacie i miejscu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów, 

2) do 22 stycznia 2019 r. 
– Podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeń, informacji o sposobie zgłaszania kandydatów na sołtysów oraz na członków komisji wyborczych 

3) do 5 lutego 2019 r. 
– Zgłaszanie kandydatów na sołtysów, 

4) do 8 lutego 2019 r. 
– Rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów, 
– Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, 

5) do 18 lutego 2019 r. 
– Powołanie komisji wyborczych i podanie do publicznej wiadomości informacji o ich składach oraz siedzibach, 
– Sporządzenie spisów wyborców w Urzędzie Gminy 

6) 22 lutego 2019 r. 
– Przekazanie komisjom wyborczym spisów wyborców i kart do głosowania 

7) 24 lutego 2019 r. 
– Głosowanie

SZCZEGÓŁY (INFORMACJE, OBWIESZCZENIA, DRUKI) PUBLIKUJEMY [TUTAJ]

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00