Informacja o tworzeniu siłowni zewnętrznych na terenie LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie
23 lipca 2018

Siłownie terenowe – aktywność ruch i zdrowie – STARiZ

Z radością informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 06.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu współpracy, którego celem jest „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej, zwiększenie integracji społecznej oraz promocja obszaru 3 partnerskich LGD poprzez utworzenie i udostępnienie 29 obiektów siłowni zewnętrznych i organizację imprezy promującej”.

Partnerzy projektu to:

  • Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”
  • Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania
  • Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność”

Obszar, którego dotyczy projekt obejmuje 21 gmin, w których działają Lokalne Grupy Działania tworzące Partnerstwo.

Działania dotyczące projektu będą identyfikowane, specjalnie przygotowanym na potrzeby tworzonej sieci siłowni terenowych Logotypem STARiZ.

Krótki opis projektu

Projekt będzie realizowany w latach 2018- 2019. Skierowany jest do mieszkańców i turystów z obszaru objętego projektem współpracy, a w szczególności do grup defaworyzowanych określonych w LSR każdego z partnerów tj. mieszkańców obszarów wiejskich, młodzieży, osób powyżej 50 r. ż., osób niepełnosprawnych, kobiet, rodzin wychowujących dzieci.

Projekt obejmuje następujące zadania:

1. Budowa siłowni terenowych. W ramach zadania zostanie wybudowane 29 ogólnodostępnych siłowni terenowych pełniących funkcje rekreacyjne. Każda siłownia zostanie wyposażona w urządzenia do wykonywania ćwiczeń, m.in.: Orbitrek, Biegacz, Twister, Motyl, Wioślarz, Wahadło, Ławka, Steper, Prasa ręczna, Wyciąg górny, Jeździec.

2. Zakup materiałów promocyjnych:

a) Folder informujący o projekcie i jego partnerach, zdjęcia wybudowanych siłowni, opis ich lokalizacji w tym krótkie informacje o zasobach przyrodniczych, kulturowych i historycznych świadczących o atrakcyjności turystycznej obszaru.

b) Film nagrany z udziałem tłumacza języka migowego i instruktora, który zademonstruje sposób używania zamontowanych na siłowniach urządzeń i przekaże informacje niezbędne do prawidłowego ćwiczenia poszczególnych partii ciała. Tłumacz języka migowego pomoże zapewnić dostępność projektu dla grup defaworyzowanych.

c) Mapa z lokalizacją wszystkich 29 wybudowanych siłowni terenowych na obszarze działania partnerów.

d) Gadżety takie jak czapka z daszkiem, koszulka bawełniana, bidon, krokomierz, opaska na nadgarstek, torba biodrowa.

3. Impreza inauguracyjna – otwarcie siłowni, podczas której nastąpi m.in. prezentacja filmu promującego projekt i produktów lokalnych 3 partnerskich LGD.

Mamy nadzieję, że realizując niniejszy projekt przyczynimy się do podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej obszaru partnerskich LGD.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Biuro Lokalnej Grupy Działania

Pogórze Przemysko – Dynowskie

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00