Informacja o Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021
29 lipca 2021

Przypominamy, że ustawowym obowiązkiem każdego obywatela jest udział
w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021. Podstawową formą spisu jest samospis internetowy. Na terenie Gminy wyznaczeni są rachmistrzowie, którzy przeprowadzają wywiady telefoniczne. Aby pomóc mieszkańcom w wypełnieniu obowiązku spisowego zorganizowane zostały mobilne punkty spisowe obsługiwane przez rachmistrzów spisowych oraz pracowników Urzędu Gminy.

Terminy i miejsca dyżurów:

 – 2-go sierpnia (poniedziałek) godz. 1600 – 1800 Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej

 – 3-go sierpnia (wtorek) godz. 1600 – 1800 Świetlica Wiejska w Średniej

 – 4-go sierpnia (środa) godz. 1600 – 1800 Świetlica Wiejska w Krzywczy

 – 5-go sierpnia (czwartek) godz. 1600 – 1800 Świetlica Wiejska w Reczpolu

Do wypełnienia formularza spisowego niezbędne będą numery PESEL wszystkich domowników!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00