Informacja o kierunku Pielęgniarstwo
13 maja 2019

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jest w trakcie procesu uzyskiwania pozwolenia w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego  na otwarcie studiów I pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku „Pielęgniarstwo” .

Planowany kierunek służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Przemyśla oraz Podkarpacia i jest racjonalną odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku pracy na osoby o tego rodzaju kwalifikacjach zawodowych. Absolwenci będą mieli możliwość otrzymania dobrze płatnej pracy w regionie, w kraju i poza jego granicami.

Pielęgniarstwo to kierunek adresowany do młodzieży i dorosłych z Przemyśla, powiatu przemyskiego, powiatów ościennych, województwa podkarpackiego, a także kandydatów z zagranicy. Program kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo jest zgodny z misją PWSW w Przemyślu – zakłada ona praktycznienie programów studiów, zatem dostosowanie form i treści nauczania do praktycznego charakteru zawodu pielęgniarki/pielęgniarza. Program ten jest realizowany w oparciu o obowiązujące standardy kształcenia dla kierunków medycznych ustalone przez Ministra Zdrowia i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Koncepcja kształcenia na kierunku  Pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu jest zgodna z oczekiwaniami pracodawców, jest skoncentrowana na rezultatach kształcenia zgodnych z założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji i daje gwarancję profesjonalnego wykonywania zawodu, dzięki łączeniu kompetencji zawodowych oraz umiejętności kreatywnego rozwoju zawodowego.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem nauki na w/w kierunku studiów, zapraszamy do kontaktu

Tel.: 16 735 52 12

Email.: drw@pwsw.pl

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00