Informacja dla uczestników projektu OZE
4 lutego 2022

Szanowni Mieszkańcy – uczestnicy projektu OZE

Informujemy, że w  związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, został podpisany aneks z Wykonawcą w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych z terminem realizacji do 30 kwietnia 2022  r.  Zwracamy również uwagę, że Sejm RP  w dniu 27 stycznia 2022 r. przyjął nowelizację ustawy OZE, w myśl której, uczestnicy naszego projektu, którzy mają podpisaną umowę z gminą na montaż instalacji fotowoltaicznej – od 1 kwietnia 2022r., objęci są rozliczeniem z PGE na dotychczasowych zasadach prosumenckich. Został również podpisany aneks do umowy w zakresie montażu kolektorów słonecznych z terminem realizacji do 16 maja 2022 r.

Wykonawca będzie kontaktował się z Uczestnikami naszego projektu w celu montażu instalacji OZE. W związku z tym, jeżeli Państwo zmienili numer telefonu kontaktowego, to prosimy o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy Krzywcza nr tel. 16 6711486 lub 16 6711395 wewn. 28. Ponadto przypominamy uczestnikom projektu OZE, u których będzie montowana instalacja fotowoltaiczna, że obecna umowa z PGE na dostawę energii elektrycznej, musi być spisana z właścicielem budynku – uczestnikiem naszego projektu OZE. Prosimy o zweryfikowanie swoich umów w tym zakresie, ponieważ przy zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznych, unikniemy niepotrzebnych opóźnień w zakresie montażu nowego licznika dwukierunkowego.

Zwracamy również uwagę, aby Uczestnicy projektu wykonali uzgodnione podczas weryfikacji prace adaptacyjne, ponieważ od ich wykonania zależeć będzie montaż instalacji OZE.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00