Informacja dla mieszkańców biorących udział w projekcie „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”
4 września 2020

Szanowni Państwo!

Informujemy, że zakończono już etap zbilansowania uczestników projektu
u wszystkich partnerów: Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza.

Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu, który będzie ogłoszony we wrześniu br. Planowane wyłonienie wykonawcy
w rozstrzygnięciu przetargu potrwa do grudnia 2020 r. W związku z tym, prace montażowe rozpoczną się w następnym roku.

Planowane rozpoczęcie prac montażowych określa się na I kwartał 2021 roku, a zakończenie na sierpień 2021 roku. Dlatego osoby, które zapisały się na kotły na biomasę, powinny zaplanować zakup opału do posiadanego obecnie pieca CO.

Powyższy harmonogram może ulec zmianie i zależy od procedury przetargowej, która może ulec wydłużeniu lub skróceniu.

Ponadto informujemy, że w trybie ciągłym do odwołania prowadzony jest nabór uzupełniający do projektu w zamian za osoby, które zrezygnują z udziału w projekcie. Deklaracja wraz z wymaganą dokumentacją naboru uzupełniającego, dostępna jest na stronie internetowej Gminy Krzywcza w zakładce PROJEKT OZE.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00