Informacja dla mieszkańców biorących udział w projekcie „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”
17 marca 2021

Krzywcza, dnia 17.03.2021r.

Szanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gmina Bircza”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ogłoszony został przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę.

W dniu 02.02.2021r. nastąpiło otwarcie ofert w ramach ogłoszonego przetargu.
Swoje oferty złożyło 13 firm.

Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert na poszczególne instalacje OZE, obejmująca m.in. uzupełnianie niezbędnych dokumentów oraz składanie wyjaśnień przez oferentów, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Procedura ta przedłuża się ze względu na ustawowe terminy, jakie muszą zostać zachowane.

Spodziewamy się, że wybór najkorzystniejszych ofert powinien nastąpić już w marcu 2021r. Jeżeli od tej czynności inni oferenci nie złożą odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, to pod koniec marca 2021 r. możliwe będzie podpisanie umów na wykonawstwo. Jeżeli natomiast takie odwołanie zostanie złożone, to procedura wyboru wydłuży się od 1 -1,5 miesiąca.

Po wyłonieniu wykonawców, planowane jest niezwłoczne ich przystąpienie do montażu instalacji na Państwa obiektach. Montaż ten będzie realizowany w bieżącym roku

W związku z powyższym prosimy uczestników projektu o cierpliwość, ponieważ procedura przetargowa jest już w ostatnim etapie i niedługo rozpocznie się rzeczowa realizacja projektu, związana z montażem instalacji OZE na Państwa obiektach.

Wójt Gminy
(-) Wacław Pawłowski

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00