II Ogólnopolski Konkurs skierowany dla Młodzieży szkolnej i studentów w wieku 15-24 lata pod hasłem: „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.
29 lipca 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Przemyślu zaprasza do udziału w organizowanym po raz kolejny II Ogólnopolskim Konkursie skierowanym dla Młodzieży szkolnej i studentów w wieku 15-24 lata, szczególnie ze szkół rolniczych. Organizowany Konkurs dotyczy wdrażania przez KRUS międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce poprzez przygotowanie krótkiego filmiku promocyjnego pod hasłem: „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”.

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Plakat%20Vision%20Zero.pdf

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00