Gmina Krzywcza rozpoczyna etap podpisywania umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do udziału w projekcie
21 stycznia 2020

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, Gmina Krzywcza rozpoczyna etap podpisywania umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do udziału w ww. projekcie.

Kwotę zaliczki określoną w poniższej tabeli, przypisaną do zadeklarowanej instalacji  należy wpłacić do 14 lutego 2020 r.  na konto Urzędu Gminy w Krzywczy prowadzone przez Bank Spółdzielczy Dynów Oddział Dubiecko Filia w Krzywczy, nr 76 90931046 2003 0300 0071 0029 i z dowodem wpłaty należy zgłosić się do pokoju nr 5 celem podpisania umowy.

W załączeniu do pobrania projekt umowy, z którym należy się zapoznać, a ewentualne pytania i uwagi wyjaśnić w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Krzywczy.

Jednocześnie informuję, że stawka podatku VAT 8% dotyczy montażu instalacji OZE w/na budynku mieszkalnym, a stawka VAT 23% poza budynkiem mieszkalnym. W przypadku instalacji fotowoltaicznych podatek VAT wynosi 8%, bez względu na miejsce montażu.

Ponadto przed podpisaniem umowy należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec gminy.

Niepodpisanie umowy, będzie równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informuję, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to III kwartał 2020 r. Termin może ulec zmianie i jest uzależniony od przeprowadzenia procedury przetargowej.

Załączniki do pobrania:

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00