Czyste Powietrze – Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Krzywcza na dzień 7 października 2022 r.
10 października 2022

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze w Krzywczy udostępnia informacje o liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie, liczbie zawartych umów, liczbie zrealizowanych przedsięwzięć oraz kwocie wypłaconych dotacji (dane na dzień 07.10.2022 r. dot. Gminy Krzywcza):

  • liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 65,
  • liczba zawartych umów o dofinansowanie: 58,
  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 624 108,06 zł,
  • liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 34.
Logo programu czyste powietrze. Niebieski domek. W środku napis "czyste powietrze zdrowy wybór"

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00