Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach

Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania Termin składania ofert upływa w dniu 26.09.2014 r.,...

18 września 2014

Zapytanie ofertowe

  Krzywcza dnia 10.09.2014r.   Zapytanie ofertowe Nr 1/2014 Podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzywczy   I. ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół w Krzywczy, Krzywcza 97...

11 września 2014

Ogłoszenie naboru ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie

Ogłoszono nabór ofert na pełnienie funkcji asystenta ds. rozliczeń projektu w ramach personelu wsparcia w projekcie pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

8 sierpnia 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej...

8 sierpnia 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

7 sierpnia 2014

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00