Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego na ogłoszenie w prasie lokalnej w ramach promocji projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej...

8 sierpnia 2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu

Ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

7 sierpnia 2014

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych

Ogłoszono zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wydruk ulotek i plakatów promocyjnych na potrzeby Projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”  współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego...

24 lipca 2014

Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice – Etap I"

Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami dla miejscowości Babice – Etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 321 „Podstawowe Usługi dla gospodarki...

22 lipca 2014

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w siedzibie biura LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” w Winne Podbukowina 37 w dniu 18 lipca br o godz. 16:00.  Na spotkaniu będzie omawiany – Program Fundusz...

8 lipca 2014

Projekt 2.2 RPO WOJ. PODK. – Ogłoszenie o zakończeniu realizacji projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza"

Ogłoszono informacje o zakończeniu realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzywcza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 Infrastruktura techniczna, Działanie...

4 lipca 2014

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy

WÓJT GMINY KRZYWCZA ogłasza konkurs na stanowisko  Dyrektora Zespołu Szkół w Krzywczy SZCZEGÓŁY POD PRZYCISKIEM „Zobacz więcej„...

11 czerwca 2014

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00