Apel do właścicieli psów o bezwzględne przestrzeganie prawa w zakresie wałęsających się czworonogów
20 kwietnia 2021

Szanowni Państwo, Właściciele psów!

W związku z pojawiającymi się sygnałami od mieszkańców o wałęsających się psach, apelujemy o bezwzględne przestrzeganie prawa w tym zakresie.

Art. 10a ust. 3. Ustawy o ochronie zwierząt zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Właściciele psów są zobligowani do wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne – w kaganiec. Właściciel powinien prowadzić czworonoga na smyczy, a zwolnienie go z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi; niemniej nawet wtedy właściciel ma obowiązek założyć psu kaganiec i pełnić kontrolę nad jego zachowaniem.

Kodeks wykroczeń:

Art. 77. [Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia]

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Art. 78. [Drażnienie lub płoszenie zwierzęcia]

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Gminy mają obowiązek wyłapywania wałęsających się bezpańsko psów. Jeżeli zostanie ustalony właściciel wyłapanego, wałęsającego się psa, będzie zobowiązany do poniesienia wszystkich kosztów organizacyjnych i weterynaryjnych związanych z akcją wyłapania zwierzęcia.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00