Aplikacja Moja Okolica aktywna w Gminie Krzywcza

Aplikacja Moja Okolica jest już aktywna w gminie Krzywcza. To bezpłatna aplikacja mobilna, ukierunkowana na budowanie i pogłębianie relacji lokalnych społeczności. Przede wszystkim wspiera informacyjnie mieszkańców i usprawnia komunikację w najbliższym sąsiedztwie. Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi...

1 marca 2022

Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Brak powiadomień Meteorologiczne Brak powiadomień Hydrologiczne Brak powiadomień

Podziękowanie dla kibiców

W dniu 3 sierpnia przez teren Gminy Krzywcza odbył się przejazd uczestników wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Dziękujemy bardzo mieszkańcom gminy za stworzenie na trasie wyścigu wspaniałej sportowej atmosfery. Nie brakowało powiewających flag czy dopingujących...

5 sierpnia 2022

Wyścig kolarski Tour do Pologne – informacja

W dniu 03.08.2022 r. (środa) w godzinach 14:15 – 14:35 przez teren Gminy Krzywcza (miejscowości Średnia, Wola Krzywiecka, Krzywcza, Ruszelczyce, Babice) przebiegał będzie jeden z etapów wyścigu kolarskiego Tour do Pologne. Od godziny 13:45 droga...

29 lipca 2022

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego prosi o wypełnienie ankiety w związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030

Szanowni Państwo! Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na lata 2022-2030.  Obecnie realizujemy badanie diagnozujące sytuację na terenie dziewięciu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. A są...

22 lipca 2022

Podsumowanie XXII Spotkania Zespołów Muzykujących „Folkowa Nuta” w Babicach

17 lipca br., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19, zostało zorganizowane po raz kolejny XXII Spotkanie Zespołów Muzykujących „Folkowa Nuta” w Babicach. Impreza ta jest organizowana przez Gminę Krzywcza przy wsparciu finansowym Powiatu Przemyskiego....

21 lipca 2022

Informacja Urzędu Statystycznego o badaniu statystycznym z zakresu rolnictwa – Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 15-29.07.2022

Od 15 do 29 lipca 2022 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R) Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania...

21 lipca 2022
blank

Zawiadomienie o zwołaniu XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza

Ogłoszono zawiadomienie o zwołaniu XLI zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza (kadencji 2018-2023) w dniu 20 lipca (środa) 2022 r. o godz. 13:00 w sali narad w budynku nr 40 w Krzywczy Zawiadomienie o zwołaniu sesji wraz z...

15 lipca 2022

Informacja o zmianie ruchu!

UWAGA!Zmiana organizacji ruchu!Informujemy, że w związku z organizacją imprezy „Folkowa Nuta” w miejscowości Babice, w okolicach Stadionu oraz Dworku Babice , w godzinach 13:00 (17.07.2022 ) do 01:00 (18.07.2022) obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu.Obowiązującą w...

14 lipca 2022
  • Uroczystości
  • Kultura
  • Sport
  • Oświata
  • Inwestycje

5 września br. rolnicy z Gminy Krzywcza dziękowali za zebrane plony podczas uroczystej Mszy Świętej w Kościele p.w. Św. Jana Pawła II w Reczpolu. Wieńce dożynkowe na uroczystość przygotowały następujące miejscowości: Bachów, Babice, Ruszelczyce, Krzywcza,...

6 września 2021

Wójt Gminy Krzywcza, Parafia Rzymskokatolicka w Krzywczy oraz Zespół Szkół w Krzywczy byli organizatorami Obchodów 101. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 10 listopada 2019 r. w Krzywczy. Program uroczystości składał się z dwóch...

12 listopada 2019

17 października w Świetlicy Wiejskiej w Babicach zorganizowany został przez Urząd Gminy Krzywcza Gminny Dzień Seniora dla mieszkańców Babic, Bachowa i Skopowa. Modlitwą w intencji seniorów spotkanie rozpoczął proboszcz Parafii Babice ks. Marek Rybka. Następnie...

18 października 2019

10 października seniorzy z miejscowości: Reczpol, Krzywcza, Średnia, Wola Krzywiecka, Ruszelczyce, Kupna i Chyrzyna spotkali się w  hali sportowej Zespołu Szkół w Krzywczy na integracyjnym Dniu Seniora. Organizatorem tego spotkania był Wójt Gminy Krzywcza. Uroczystości...

11 października 2019

17 lipca br., po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19, zostało zorganizowane po raz kolejny XXII Spotkanie Zespołów Muzykujących „Folkowa Nuta” w Babicach. Impreza ta jest organizowana przez Gminę Krzywcza przy wsparciu finansowym Powiatu Przemyskiego....

21 lipca 2022

15 czerwca 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy została otwarta wystawa malarstwa pani Danuty Sapa z Ruszelczyc. Na otwarciu pojawiło się bardzo wiele osób. Wystawę w dniu otwarcia oraz w kilku kolejnych dniach odwiedziło...

28 czerwca 2022

W tegorocznym naborze Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych wpłynęło 268 wniosków z całego województwa podkarpackiego. Pozytywnie ocenę formalną przeszło 254 wnioski, a pozytywną ocenę merytoryczną i dofinansowanie otrzymało 109 wniosków, w tym cztery z naszego terenu. Oto...

1 czerwca 2022

W dniu 3 sierpnia przez teren Gminy Krzywcza odbył się przejazd uczestników wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Dziękujemy bardzo mieszkańcom gminy za stworzenie na trasie wyścigu wspaniałej sportowej atmosfery. Nie brakowało powiewających flag czy dopingujących...

5 sierpnia 2022

W dniu 03.08.2022 r. (środa) w godzinach 14:15 – 14:35 przez teren Gminy Krzywcza (miejscowości Średnia, Wola Krzywiecka, Krzywcza, Ruszelczyce, Babice) przebiegał będzie jeden z etapów wyścigu kolarskiego Tour do Pologne. Od godziny 13:45 droga...

29 lipca 2022

Zapraszamy na piknik sportowy, który nie odbył się 29.08.2021 r. z uwagi na niesprzyjającą pogodę....

8 września 2021

Gmina Krzywcza organizuje 17 lipca 2021 r. (w sobotę) Charytatywny maraton zumby na rzecz Liama Tomaszewskiego – chłopca chorego na SMA, którego tata pochodzi z Ruszelczyc, Gmina Krzywcza. Link do wydarzenia na oficjalnym profilu Punkt...

7 lipca 2021

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. do dofinansowania ze środków...

29 października 2019

            Gmina Krzywcza przygotowuje wniosek aplikacyjny do Zarządu Województwa Podkarpackiego  w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”,  poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną...

9 września 2019
blank

            Gmina Krzywcza przygotowuje wniosek aplikacyjny do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 2014 -2020 (projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i...

9 września 2019

            27 sierpnia 2019 r. Gmina Krzywcza otrzymała informację, że wniosek złożony w 2017 r. pod nazwą „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany do dofinansowania....

9 września 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Przemyślu zachęca do udziału w organizowanym po raz pierwszy I Ogólnopolskim Konkursie skierowanym do Młodzieży szkolnej i studentów w wieku 15-24 lata, szczególnie ze szkół rolniczych. Organizowany Konkurs...

10 września 2019

Gmina Krzywcza realizowała grant „Wirtualne okno na świat mieszkańców Gminy Krzywcza” w ramach projektu „W sieci bez barier” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na...

9 września 2019

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00