RZĄDOWY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA” W GMINIE KRZYWCZA
8 czerwca 2018

RZĄDOWY PROGRAM „AKTYWNA TABLICA” W GMINIE KRZYWCZA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach i Szkoła Podstawowa im. 11 Karpackiej Dywizji Piechoty w Krzywczy otrzymają wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i co najmniej 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

Szkoły w sumie otrzymają wsparcie o wartości 28 000,00 zł, wkład własny wynosi 7 000,00 zł.

Z powyższych środków zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla szkół.

Zakłada się, że szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne, nie tylko będą realizować założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK. Ważne jest również to, że rozpocznie się proces zmian dotyczący tworzenia i wprowadzenia do praktycznego działania innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę podczas realizacji Programu.

Ponadto Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00