Informacja o realizacji przez firmę Voice Net S.A. projektu mającego na celu budowę sieci światłowodowej
18 kwietnia 2018

  Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Państwa Gminy projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej.

     Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Państwa Gminie usług szerokopasmowych: Internet, telewizja, telefon.

     W najbliższym czasie mieszkańców Państwa Gminy odwiedzą przedstawiciele, którzy będą zbierać zgody na instalacje w poszczególnych gospodarstwach domowych.

     Oczywiście samo wyrażenie zgody nie oznacza zawarcia Umowy o świadczenie usług. Zgoda właściciela posesji jest konieczna do dokonania przyłącza, przez które mogą być w przyszłości świadczone w/w usługi.

     Dzięki wyrażeniu zgody zostanie dokonane darmowe przyłącze do budynku i można będzie skorzystać z usług szerokopasmowych Internet, telewizja, telefon w dowolnym czasie.

     Zaznaczam, że z wybudowanego przyłącza będzie mógł korzystać każdy operator, który będzie miał chęć świadczyć usługi dla odbiorcy końcowego.

     W sytuacji gdy ktoś nie wyrazi zgody, przyłącze będzie mogło być wykonane w przyszłości, natomiast już za odpłatnością, wtedy cena wynosić może ok. 2200 zl.

     Informuję, że przedstawiciele posiadają legitymacje wydane przez Voice Net SA.

     Mieszkańcy będą proszeni również o wypełnienie ankiet, które pozwolą na dostosowanie ofert do wymagań i potrzeb.

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00