3 edycja konkursu na rymowankę pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy ”
10 stycznia 2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Przemyślu zachęca dzieci (wiek 11-14 lat) rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS do uczestnictwa w 3 edycji konkursu na rymowankę pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy ”, polegającym na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy), popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych a także promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz promującej wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Dla wylosowanych spośród wszystkich najlepszych rymowanek uczestników (3 laureatów na etapie wojewódzkim otrzyma nagrody o wartości ok. 500 zł. każda a 20 laureatów etapu centralnego nagrody o wartości ok. 1 000 zł brutto każda.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl

Kontakt


logo

Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00