Gmina krzywcza

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Przemyślu zachęca do udziału w organizowanym po raz kolejny tj. VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”. Organizowany Konkurs dotyczy wdrażania przez KRUS międzynarodowej strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Wizja Zero. Celem strategii jest zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, również wśród rolników i członków ich rodzin. W tegorocznej edycji KRUS zwraca uwagę na drugi z trzech filarów Wizji Zero, jakim jest zdrowie. Hasłem Konkursu „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym” chcemy podkreślić nie tylko znaczenie profilaktyki zdrowotnej, lecz także to, jak ważne jest dbanie o higienę pracy i przeciwdziałanie występowaniu chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest edukacja zdrowotna w środowisku wiejskim, utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom zawodowym rolników i ich wczesne wykrywanie. Konkurs adresowany jest dla młodzieży w wieku od 13 do 21 lat, a zadanie polega na nagraniu krótkiego filmu prewencyjnego promującego bezpieczny system pracy na podstawie trzech filarów strategii Wizji Zero tj. bezpieczeństwa, zdrowia oraz dobrostanu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny. Uczestnicy konkursu mogą dokonywać zgłoszeń i przesyłać swoje filmy do dnia 30 września 2024r. Regulamin i niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej KRUS pod linkiem:

https://www.gov.pl/…/vi-ogolnopolski-konkurs-dla…

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pieniężne o wartości nawet 16 000 zł.

Skip to content